Risicomanagement Gemeenten

Projecten

Risicomanagement Gemeenten

Gemeente Ooststellingwerf

Voor de gemeente Ooststellingwerf heeft Michel een nulmeting uitgevoerd met betrekking tot de risicobeleving binnen de projectorganisatie. Met de nulmeting worden aanwezige voorwaarden voor risicogestuurd werken en de mate risicovolwassenheid aangetoond.

Het onderzoek bestond uit het interviewen van een doorsnede van de organisatie. Met behulp van een waarde toekenning aan de antwoorden en reacties, is bepaald in hoeverre de risicoperceptie binnen de organisatie is ontwikkeld. Op basis van de uitkomst is een optimalisatieplan opgesteld om het risicogestuurd werken binnen de organisatie te verbeteren en het risico bewustzijn te verhogen.

Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer een nulmeting uitgevoerd. Op basis van interviews is een inzicht verkregen van de beleving van cultuur en structuur van de het organisatieonderdeel. De gegevens zijn verwerkt in een meetmodel. Op deze wijze is een mate van risicovolwassenheid gemeten, dat inzicht heeft geresulteerd in beheers en verbeter adviezen.

Gemeente Raalte

Gemeente Raalte heeft gevraagd om te bemiddelen tussen een private partij en een agrarisch bedrijf in het buitengebied. Het betreft een lastig gegroeide situatie met betrekking tot hinder. In dit geval is het ook de gemeente die veel waarde aan een verbetering van de leef situatie verlangde.

Delen via: