Risicomanagement

Wat kan Colendis voor uw betekenen

Ervaring leert dat het toepassen van risicomanagement loont, zowel bij grootschalige als kleinschalige projecten.

De kracht van Colendis is risicomanagement, zowel projectmatig als procesmatig, te implementeren in uw organisatie.

Risicomanagement is niet een lijst met risico ’s invullen, maar veel meer. Het is van belang dat risicomanagement laagdrempelig en beheersbaar ingezet wordt en het dient te passen in de cultuur en structuur van een organisatie. Om risicomanagement vorm te geven kijkt Colendis zowel naar de organisatie als naar de inhoud, (activiteit dienst, afdeling) alvorens het risicomanagement vorm te geven, hierdoor wordt risicomanagement ingebed in het organisatieproces.

Bewustwording is een sleutelbegrip:
• Omgaan met onzekerheden
• Het beheer van de effecten van onzekerheden (risico ’s en kansen)
• Bespreekbaar maken en hebben van risicoperceptie, en het creëren van een risicovolwassenheid (riskmaturity)
• Managen van voorgaande aspecten

Om het praktisch te houden is het van belang om risicogestuurd te werken, dit kan in een aantal stappen. Als eerste is het van belang om te ontdekken hoe het risicogevoel (perceptie) binnen de organisatie (onderdelen) is ontwikkeld. Colendis kan dit onderzoek verrichten.

Met de uitkomst kan gekeken worden waar de verbeterpunten opgepakt kunnen worden. Een implementatiestappenplan, wat past in de werkwijze van de organisatie, is dan op te stellen.