Programmamanager Stadshart Hoogezand-Sappemeer

Projecten

Programmamanager Stadshart Hoogezand-Sappemeer

(2012-heden) De gemeente heeft de wens om het centrum van Hoogezand-Sappemeer om te vormen tot een bruisend stadshart. Hiervoor is het noodzakelijk dat een aantal locaties in dit stadshart worden herontwikkeld waarbij de samenhang tussen deze gebieden vooropstaat. Het programma bestaat uit een aantal projecten: Een nieuw huis voor cultuur en bestuur, herinrichting van de openbare ruimte van het centrum, de ontwikkeling van een aantal woningbouwlocaties, het tegengaan van de verloedering van de Kerkstraat en de transformatie van een voormalige middelbare school in een anderhalvelijns gezondheidscentrum.

In de rol als programmamanager zet Ivo een strategische politiek gedragen koers uit voor het gehele programma, beheert de financiën van de grondexploitatie met daarin verwerkt de verschillende deelprojecten en geeft leiding aan het programma team met daarin de projectleiders en de vakspecialisten.

Voor meer informatie zie www.hs-stadshart.nl

Delen via: