Procesmanagement

Wat kan Colendis voor uw betekenen

Colendis heeft een ruime ervaring in het voeren van projectmanagement in gebiedsontwikkelingen. Deze gebiedsontwikkelingen kunnen zijn:
• Uitbreidingslocaties
• Herstructuringsgebieden
• Inbreidingslocaties.

Quick scan en second opinion


Colendis kan uw projecten doorlichten. Hierbij kan er worden ondersteund in het verbeteren van de processen in uw gebiedsontwikkelingsprojecten waardoor vertraging, financiële tegenvallers en frustratie in een vroegtijdig stadium kunnen worden herkend en aangepakt.

Los trekken van vastgelopen gebiedsontwikkelingen


Veel samenwerkingen in gebiedsontwikkelingen zijn tot stand gekomen voor de crisis van 2008. Afspraken en contracten voldoen daardoor niet meer aan de huidige maatstaf. Bij veel projecten leidt dit tot vertraging of zelfs tot het niet tot uitvoering komen van projecten. De consequenties voor alle betrokken partijen zijn groot en leiden vaak tot frustraties.
Door de jarenlange ervaring in complexe projecten met ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en provincies is Colendis in staat om met een frisse blik en met een verbindende aanpak naar deze afspraken en contracten te kijken. Met het bewustzijn van het politieke spanningsveld is Colendis in staat om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het proces van gebiedsontwikkeling weer is vlot te trekken of te zoeken naar andere oplossingen. Juist de combinatie van onze kennis op het gebied van procesmanagement, planeconomie en risicomanagement zorgt voor een doelgerichte en succesvolle aanpak.