Planeconomie

Wat kan Colendis voor uw betekenen

Colendis heeft een ruime ervaring in het Grondproductieproces algemeen en met name de grondexploitatie. De discipline grondexploitatie biedt gespecialiseerde kennis bij de complexe materie van grondexploitaties. De planeconoom adviseert uw organisatie in elke planfase over hoe u uw ambities – plankwaliteit, duurzame gebiedsontwikkeling, langzame stedenbouw - en de haalbaarheid optimaal met elkaar kunt verenigen. Zowel binnen projectteam verband als bij adviesrapportages is Colendis instaat een gedegen advisering te leveren.

Colendis kijkt integraal, duurzaam, strategisch naar de ontwikkelingen. Maatwerk is standaard, kernproducten zijn:

Quick scan en second opinion


Een onderdeel van deze producten zijn:
• Grondproductieproces met als onderdeel de grondexploitatie;
• Haalbaarheidsonderzoek op basis van kengetallen;
• Ruimtegebruiksanalyse.

Hiertoe maakt Colendis gebruik van eigen een rekenmodel die een snelle doorrekening en resultaten geeft. De analyses worden gemaakt op basis van door Colendis ontwikkelde kengetallen en ervaringscijfers. Deze gegevens heeft Colendis verzameld in een databoek grondkosten.
Het rekenmodel bevat ook een onderdeel risicoanalyse. Hier kunnen zowel de financiële als niet financiële risico ‘s verwoord en onderkent worden.

Planbegeleiding


In het kader van de planbegeleiding is Colendis in staat een totaal pakket als ook onderdelen daarvan te leveren. Hierbij dient gedacht te worden aan de volgende onderdelen:
• Plantoets;
• Opstellen Grondexploitatie en gebiedsexploitatie;
• Planbegeleiding;
• Budgetbewaking;
• Afsluiting;
• Beheer van de grondexploitatie.