Maarten van der Werff

uw colendis professionals

Maarten van der Werff

Ik ben een manager met een persoonlijke, betrokken en doelgerichte benadering. Ik heb ervaring op het gebied van zowel projectmanagement als interim management. Mijn onderscheidend vermogen komt voort uit het behalen van resultaat op complexe vraagstukken met uiteenlopende belangen. Met politieke sensitiviteit ben ik grootgebracht, waardoor ik uitstekend kan schakelen tussen politieke en maatschappelijk belangen. Ik heb een brede scoop waarmee ik vanuit verschillende invalshoeken vraagstukken benader.

Ik bereik resultaat door samenwerking en het delen van verantwoordelijkheid. Door mensen te stimuleren en te coachen zorg ik ervoor dat draagvlak wordt behaald. Als eindverantwoordelijke houd ik de touwtjes in handen om tijdig te kunnen bijsturen en waar nodig doorslaggevende beslissing te nemen. Steevast leidt dat tot het behalen van het gewenste resultaat.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in een breed scala van werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Ik heb onder andere inbreidingslocaties en herstructureringsprojecten aangestuurd en ben daarnaast (interim) manager geweest.

Als manager hanteer ik een coachende stijl van leidinggeven en heb hierin bewezen resultaten behaald. Door continue in mezelf te investeren streef ik ernaar om mijn toegevoegde waarde steeds meer te vergroten.