Ivo Heijenrath

uw colendis professionals

Ivo Heijenrath

Ik ben een manager met een zakelijke en resultaat gerichte werkhouding. Zowel bij projectmanagement als procesmanagement ben ik in te zetten. Ik bezit uitstekende onderhandelingsvaardigheden: een bruggenbouwer met overtuigingskracht tussen organisaties en bestuur en tussen private en publieke partijen. Een generalist met het vermogen om overzicht te houden in complexe situaties, waarbij vele externe partijen en professionals met specifieke deskundigheid zijn betrokken. Daarnaast bezit ik een goede politieke antenne.

Ik schep snel een duidelijk kader en kan mensen van daaruit motiveren eigen verantwoordelijkheid te nemen. Door oog te houden voor de mensen waarmee zowel extern als intern wordt samengewerkt, creëer ik draagvlak voor de gewenste aanpak en zorg ik daarmee voor succesvolle afronding van de aan mij toevertrouwde opdracht.

Door de tot op heden verrichte projecten heb ik een ruime ervaring in een breed pallet van de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij ik inbreidingslocaties, herstructureringsprojecten en ontwikkeling van uitleggebieden heb begeleid.

Als planoloog heb ik mijn reeds aanwezige kennis verdiept door het succesvol afronden van de meest gerenommeerde opleiding op het gebied van gebiedsontwikkeling: Master City Developer aan Erasmus Universiteit/TU Delft.