Grondbeleid

Wat kan Colendis voor uw betekenen

Tot de expertise van Colendis behoort bijvoorbeeld het opstellen en herzien van beleidsnota ’s op het gebied van:
- Grondbeleid
- Grondprijsbeleid
- Bovenplans
- Kostenverhaal

Voor ruimtelijke en planologische ontwikkelingen, zoals structuurvisie en bestemmingsplan, toetst Colendis de financiële uitvoerbaarheid.

Ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplannen stelt Colendis grondexploitaties en exploitatieplannen op.

In het kader van het uitdragen van kennis met betrekking tot grondbeleid heeft Colendis een workshop Grondbeleid voor Raadsleden ontwikkeld. In deze workshop worden onderwerpen: het waarom en vormen van grondbeleid uitgelegd. Ook de werking van de grondexploitatie en griphouden op het beleid komt hierbij aan de orde. Welke vragen zijn van belang om te stellen bij behandeling in de Raad.

De workshop is tevens prima geschikt voor managers die grondbeleid en gebiedsontwikkeling in hun takenpakket hebben en daar meer mee bekend willen raken.