Coaching en scholing

Wat kan Colendis voor uw betekenen

Startende specialisten hebben verdieping van hun kennis en kunde nodig om de opgedane theorie tot uitvoering te kunnen brengen. Het inwerken, coachen en opleiden van deze mensen legt vaak een (te) grote druk op de bestaande organisatie. Hierdoor komt het regelmatig voor dat opdrachtgever en nieuwe medewerker niet aan elkaars verwachtingen kunnen voldoen. Dat is niet alleen jammer voor de personen zelf, maar betekent ook dat de investering in geld en tijd vergeefs is geweest en dat er alsnog herstel- of achterstallige werkzaamheden moeten worden verricht.

Coaching


Op de werkplek opleiden van aankomende planeconomen en junior projectleiders (Training on the job).

Het traject:
  1. Uitgangspunt is dat wij maatwerk verrichten bij de ondersteuning van de junior planeconoom. In samenspraak met de opdrachtgever maken wij afspraken over de inrchting van het coachingtraject gemaakt worden.
  2. De senior zal als coach meewerken en is verantwoordelijk voor de producten van de trainee.
  3. Voorafgaand aan het traject worden specifieke leerdoelen en te behalen resultaten afgesproken.
  4. In overleg met de opdrachtgever worden evaluatiemomenten afgesproken.
  5. De ondersteuning zal bestaan uit inhoudelijke begeleiding betreffende de opdrachten en werkzaamheden die de trainee verricht op zijn werkplek.
  6. In overleg volgt de (junior) planeconoom naast het coachingstraject ook een cursus Grondexploitatie of Planeconomie, welke door deskundige adviseurs van Colendis wordt verzorgt. In deze cursus worden alle grondbedrijf aspecten behandeld die voor een grondexploitatie deskundige van belang zijn. Deze cursus heeft een tijdsbeslag van acht dagdelen van drie en half uur.

Scholing


Colendis is in staat workshops en korte cursussen te leveren met betrekking tot actuele vraagstukken voor uw organisatie gericht op de markt. Voorbeelden zijn kostenverhaal, plankosten, Grondexploitatiewet, exploitatieplan, contractvorming, opzetten van een (ruimtelijk-) project en risicomanagement.
Ook levert Colendis de leergangen Grondexploitatie, Planeconomie en de Masterclass kostenverhaal- exploitatieplan.